住宅百科

更国际化的公司名称完整清单

【简介】如何规范地写出更国际化的公司名称?本文根据用户的受欢迎程度,整理了9个高质量、相对国际化的公司命名示例。都是标准的写作参考模板,方便您一一比较,找到符合您需求的模板。以下是另外 9 个国际公司名称示例。我希望你会喜欢它们。

    目录 第一部分:2023年国际公司名称大全 第二部分:外贸公司名称综合清单。更多国际公司名称 第三部分:好听的中国公司名称和相对国际化的公司名称合集 第四部分:为零售公司命名一个相对国际化的公司名称 第5部分:更多国际公司名称 第六部分:比较国际化的公司名称,单词组合好记 第七章:外贸公司名称综合清单。更多国际外贸公司名称 第八部分:一个高端的公司名称,一个更国际化的公司名称 第九部分:更多国际公司名称,国外公司名称缩写

【第1部分】2023年更多国际公司名称完整列表

[72]、金腾、艺晶、力胜、牧琨、阳波

[73]、光宇明云明心海清雄菱

[74]、岩木山龙红窝牙客欲言

[75]、明航英语元朝陈俊大润

[76]、韩延、东琴、凤江、宜城、永伦

[77]、穆波、庄毅、滕斌、金庸、冯亚

[78]、明凯明博陈伟群人一己

[79]、乐晨、于明、卓明、于红、熊志

[80]、西恒盛达中通益生管城

[81]、祈语元寺恒威健诺超甲

[82]、鸿翔、傲生、联讯、茹珍、寒灿

[83], Erlong Yue Guang Hanqi Hangfeng Shiren

[84], Hange Chu Guang Dewei Yidi Qin Yi

[85], Chicai Kaijun, China Airlines, Bobo, Haoxing

[86], Dehao Yifei Bade Guanguang Yucong

[87], Hongtai Mingsen, Ludi, Qin Sheng, Tianji

[88], Kecan, Lin Sen, Bozhong, Lan Hong, Qiang Guan

[89], Chuangrun Runtong Shengyong Ou Ming Yutian

[90], Feng Qun, Bai Tong, Chao Cheng, Yu Qin, Hengsen

[91], Yulin Chenglian Wanpeng Senhai Ruijie

[92], Hengcheng Qin Yu Chen Ting Peng Teng Chen Feng

[93], Guangtong, Mu Hui, Shengpeng, Taijin, Xinyu

[94], Yuyu Yinuo Yangsheng Ronglian Longjin

[95], Jiang Bin Jing Yun Yong Bo Yun Peng Dong Hao

[96], Zunxin Mingsi Lijun Teyuan Zeyou

[97], Hanlan Chengyun Qiheng Leguang Canfeng

[98], Yang Guan, Yi Xiong, Ming Ting, Dahai, Li Sheng

[99], Weihang Sencan Li De Haoyu Hengding

[100], Chengrun Yihu Tenglv Qite Huiguang

[101], Junjin Feishi Wangliang Qunbai Huahai

[102], Yang Jun led the construction, Hongyue Qinghui, Ruchang

[103], Changhua Chihua Dashun Haofeng Nasong

[104], Qiguang Yitong Miwei Qunlian Hongge

[105], Cancheng Haoyuan Jin Ru Keheng Xiguang

[106], Chenfan Chibai Changhong Zhongzhi Haoqi

[107], Yaocheng Guangsi Long Heng Runxue Jinwei

[108], Jianjing Guangji Runou Jinteng Baihai

[109], Lin Jing, Dong Feng, Jin Guan, Zhong Hua, Lian Mu

[110], Sheng Yue Senjin Yue Sen Hua Qian Jiaran

[111], Qunzheng Longlin Zhixi Baiguan Mingfan

[112], Shengou Chanzhi Xuming Lunlun Ruitian

[113], Yilin Kunyun Canbai Jinyi Fengkun

[114], Muchi Weisheng Wei Qing Haiyue Hangming

[115], Sublimation, Zhongguan, Jingzhi, Anwo, Long Si

[116], Qi Yi, Yuan Ming, Hong Jin, Xuening, Guan Chao

[117], Haozhi Qingbin Xinxin Caiao Shengwei

[118], Zhongxi Han En Zhihao Zunbo Fengguan

[119], Qiangfeng Yuanyu Shihan Pengya Hengyong

[120], Jing Han, Lin Dong, Heng Li, Shi Guang, Guan Xi

[121], Xingyuan Fengliang Yi Jie student Zhenyu

[122], Wo Zhi, Ming De, Yu Wei, Wei Long, Ernst Yong

[123], Bo Li, Nuo Jing, Qin Liang, Hong Xing, Chaowei

[124], Zhenjing, Jiucong, Penghong, Bochao, Yanjin

[125], Runsen Henglin Fenghong Fengsai Liyi

[126], Runbai Dejiang Kuner All Saints Xiyao

[127], Taiyu Gecheng Weirun Yousen Shiwei

[128], Tongwei Chenqian Hangxi Ode Xinlin

[129], Chaojiang Zhenyou Hancheng Yan Ping Mingming

[130], Zhaojin Youqing Qining Hangteng Tenghong

[131], Yunuo Junhao Chenliang Yanling Qingna

[132], Shengxing Tongbin Kangyu Kainuo Congwan

[133], Yongling Maoyou, Mutong, Boren, Handong

[134], Yuanyao Jinya Pengsheng Shanlian Aozhi

[135], Chengyi, Ninghu, Xilin, Liangxun, Xiou

[136], Chu Tong, Jin Yu, Shi Feng, Chi Yuan, Zhao Yuan

[137], Guangsheng Lin Hang Delong Haowei Hongji

[138], Teyang Leliang Kunlin Lijin Tengkang

[139], Kaiheng Linbei Yunpai Mingliang Yanshi

[140], Zhenpeng Yongteng Hongqi Woxin Pingbai

[141], Hongrun Nuoliang Ruiyou Ankang Juntian

[142], Jiamao Micheng, Dingya, Erbin, Yuanrong

[143], Yangxin Runyi Jinghai Shengfeng Yiping

[144], Youlan Tehua, Xiangguang, Runyao, Bono

[145], Kejing Chensheng Qinjin Zhongqing Longlu

[146], Xinxi Dongpeng Senchen Kaijun Hongqi

[147], Xixin, Cheng Hao, Kunchen, Lun'an, Chiting

[148], Binhui Zhihai Jiangshi Haibin Mingsen

[149], Xiang Jing Morinaga Cheng Xin Baichuang Guangheng

[150], Mingyi Haiming Mingfan Yihong Nuohong

[151], Li Shun, Qian Ru, Bai Qi, Fan Chuan, Li Jie

[152], Guangyun Yue Zhao Hang Mu Renfeng Chuangjin

[153], Qifeng Qingcheng Haowei Chencheng Friendship Biography

[154], Jie Ning Guan Yu An Jun Dayun Jin You

[155], Yacheng Chuanyun Weichao Jinglin Guangqun

[156], Huili Zhina, Tengjun, Tongyuan, Qingte

[157], Runmu Xiyou Mingchu Jinhua Rongcheng

【Part 2】Complete list of foreign trade company names. Comparatively international company names

Complete list of foreign trade company names: Yongkun, Yaoming, Changhan, Tengchen, Binyou, Wanshunfa, Xinruiyuan , Hanghong, Postal News, Yijiaqin, Anhui Minyuan, Zhaoda, Yongsheng, Junna, Haofei, Tianzhize, Yinghua Yongye, Zhonghuize, Xuanyuan, Yongbin, Yingguang, Chengxin, Liangyang, Shirong, Youmian, Bangshun, Mingyang, Xiangheng, Zhenyan, Guanglei, Yiqiang, Huateng, Liruo, Xingdao, Jieyou, Zhongchenghehe, Xinghaichen, Qihang, Hongjia, Zhenghai, Tepu, Yuhui, Huihe, Xuxin, Xinquan, Chuao, Haiwan, Yimi, Yangqing, Yitong, Xuanyou, Yuxiang, Toledo, Kunxi, Jiangyong, Tianhua , Zhengjun, Youxinda, Yonghao, Xinchangda, Yadifa, Botian, Jingfeng, Xijiang, Chenshun, Xianhexian, Jianguang, Yiru, Daxin, Yishengtang, Yelong , Longqin, Yaruo, Weiai, Yanliang, Hanliang, Chuhang, Renyuan, Taihengxin, Yanxiyu, Honghong, Zhenhao, Zeyuantang, Yuyue, Xinbin, Qunlan, Yuanshuang , Yongtai Xianghe, Xinyue Xincheng, Yijuxuan, Zhanhua, Tang Hong, Lei Cheng, Tanglian, Liang Hua, Xinguangying, Yishun, Tiantianfa, Hengbo, Zhengen, Jiaqing, Qingxin, Hui Ping, Chengguang, Zhenglian, Yangshi, Yushu, Yuya, Yingkun, Fanren, Changxin, Yingyue, Xiazhi, Yaheng, Yuanshang, Dehan, Yixi, Taitu, Guanqun, Ze Yu, Tuolin, Tino, Yili, Zhengxing, Wanya, Xinju, Yigeng, Xuyang, Tianhong, Yaojiuyou, Yuannuo, Conghe, Chengzhao, Xintao, Dingguang, Tanglan, Zhiguan, Chengfeng, Bailong, Baiqi, York, Xiangrui, Yayuan, Youster, Shengxi, Hengmao, Tongshengda, Tangyue, Zhuiyun, Lanhao, Zhengming, Pengya, Haoyuan, Taixin, Shengze, Zhaoteng.

Compared international company names: Qixi, Dinghong, Yelong, Hongqun, Zhongte, Ou Sheng, Canao, Qiwei, Taixing, Chuangyi, Terralandi, Zhisheng, Zhiguan, Xing Ruitong, Longyang, Penghong, Huiao, Yiniu, Zhaotian, Jisheng, Yehui, Huixi, Biaochu, Yuhuan, Tongyi, Mingge, Xinming, Saiyu, Leijia, Dinghua, Xianghe, Yuanwei, Tianyu, Yushengyuan, Tianzhi, Songde, Cailong, Wengshenglong, Shengyang, Qingtian, Xinlonghai, Chenwen, Yimeiqianmeng, Dingxi, Zhongchen, Cai Xin, Zechen, Binyuan, Weiheng, Zunyan, Taoxin, Tonghong, Hejun, Zhongji, Siqin, Xinchao, Zhuolin, Daoding, Fenghong, Zhaohang, Qiangya, Fengjia, Jingfan, Yanlong, Haoyi, Yinghong, Zhaolong, Zhuzhimei, Yufu, Yuanqiao, Yuanxiong, Xibin, Xuxing, Delun, Nanqing, Xuying, Hangyun, Jianhao, Xingzhong Run, Dongyang, Zhongai, Yijia, Fengjing, Rongxin, Yuanzhengtong, Tengyu, Xinyan, Dayu, Bocheng, Zhenze, Xiaojun, Zhongbaihui, Tangchuang, Yuding, Xiangpeng , Xinqi, Weihe, Yurun, Xunyang, Yingyou, Hebrew, Yijiali, Zhuochuan, Xuezhi, Zhongxingpengyue, Hangyan, Xuanxia, ​​Xinrong, Youjiajia, Zhixuan , Youhan, Jingqi, Wanshunlong, Jianshun, Weichang, Yingyong, Jingcheng, Xunting, Xieyue, Xirunduo, Wanketong, Xixu, Zongliang.

? Juncai, Renhan, Chengxue, Lanshang, Longlunyan, Taikai, Xinjing, Xinshengbaoming, Yuyao, Hanlin, Chengfeng, Yaoxing, Enyi, Henglin, Huashengxiangshao, Yi Teng, Xinyutong, Qiyan, Yunchen, Jiabaicai, Qiujun Tengpeng, Anlin, Baishi, Taoguang, Chicheng, Tongxin, Pengyi, Qiyue, Chengming, Chaoda, Hongxuan, Lan Cheng, Yao Tianqi, Jiexiang, Yiling, Yaruo, Wen Zhaocheng, Binxin, Xingfeng, Zhiyang, Shengcheng, Liqian, Shuheng, Tengsen, Lanli, Jihao, Qixu, Shanhao , Hengjian, Lexuan Longcheng, Jiaya, Guange, Xinglin, Junyuanxinbin, Chuangbangdong, Qingdong, Chuanshengheng, Xuze, Zhuoxian, Lunrun, Hengpeng, Hengyang, Weihai . Peng, Linlong, Shihao Yutao, Shengtenghang, Linning, Yiyi, Fengqiang, Yupeng, Yurongjie, Xingyue, Kunteng, Chenlun, Minghua, Mingrui, Hanghonglian, Jiang Ming, Pengrui, Jiayi, Chuyueer, Xihang, Xingjia, Binhangda, Guangming, Henghao, Daheng, Jianxin, Jia'an, Kangyong, Jingchen, Caiqiu, Lanchang, Zhihan , Chenchu, Lingbaijin, Langfa Zhenbai, Anhan, Hengji, Yaoan, Lin Hong, Jiang Yang, Linming, Rongxun, Hanghan, Yijin, Qinghan, Xinlong, Haifei, Zhijin , Sisheng, Haoheng Chenjie, Jingxin, Fairchild, Sixinheng, Xinxing, Chenbai, Yongle, Yandaxing, Shengcai, Chaoshenglin, Liwei, Weibo, Qihaojiejie, Baixiang, Baolun, Jingjie, Hekang, Qiancheng, Zongbo, Boli, Hangji, Weicai.

Compared international company names: Henglian, Haoqin, Qichen, Qiyi, Chengyu, Shenghong, Fengming, Chensheng, Chengwei, Shaoyu, Zhengqing, Qiangyao, Lifei, Hao He, Yongenqiao, Chengqin, Zhaofeng, Taiqun, Lemao, Yanhengpeng, Baichen, Feihanyong, Fengjun, Zhisheng, Yichang, Shengjia Yunfeng, Yongbo, Chenhan, Yirong, Jianlong, Luntian, Linxian, Youtianmei, Xinzhi, Songzhi, Maoyu, Juntian, Kangzhen, Linjin, Kunjun, Yujian, Gehao, Kunpengxinrun, Yongqijun, Lianglihanhai , Xunnuo, Hengyi, Hangqian, Caifeng, Zunqian, Lanchanglan, Heheyi, Chendao, Weixingxin, Xinhe, Canjing, Mingyi, Rongzhi, Canhao, Liyi, Chen Yanshang, Yupeng, Chengzheng, Jiangfeng, Baiyi, Yangwei, Chengbo, Yizhi, Xiaxia, Kunqian, Xuchen, Taoyuan, Xixi, Xinyichenkun, Shangheng, Lichi, Songhui Ce, Kun Lan, Jing Heng, Lin Han, Ming Bin, Yun Xiang, Long Qinhao, Xing Hao, Yi Xuan Ming, Ming Qi, Jiu Runen, Da Qi, Yan Bo, Jin Hao, Guantong, Bai Yi, Yi Yi, Tengxin, Haiqi Binyan, Bojun, Qicheng, Shuhe, Xinwei, Lilong, Longshengya, Binpeng, Yonghua, Jiawei, Shengxi, Liangchen, Zhijing, Jiayong, Yanfeng , Chibo, Wei Beicheng, Junyou, Canchao, Kailian, Xuanchang, Yuchuan, Boyheng, Lingde, Chenlang, Hangyang, Dongyu, Donghao, Xinglan, Qicheng, Kanghai, Wei Xin, Yangxinanyi, Qiansen, Yangteng, Fengyou, Binchaoyu, Pengguan, Chixiangyao, Xiwei, Hanyonggebo, Yuejing, Xinjing, Minghe, Qiangyang, Yaocheng, Jialin Qinting, Jintong, Huichi, Lanya, Hanchao, Yanjing, Chenyi, Jinchen, Liangjun, Senyi, Xinyue, Mingxian, Taoda, Xihong, Jinghai, Yaming, Linjia Junbo, Qianpeng, Dehan, Qiguang, Haojiayu, Hangxin, Anxi, Qianfeng, Jibai, Chichi, Lede.

【Part 4】Retail company names are relatively international company names

Retail company names: Binxian, Xunmao, Monkey King, Langsheng, Chenqiang, Jiayuanyue, Hengkaiben, Shaobin , Su Liquan, Wei Chu, Chengxian, Haosheng, Yiqiang, Hengming, Yinhuayou, Ruipinhai, Bodong, Yongzhong, Fengnuochang, Hecaigui, Xiangchang, Linghong, Fengyu , Longrong, Xinlanguang, Lunyong, Fengbao Jinyang, Fanchen, Ruiqun, Shuntai, Hua Fusheng, Junfan, Hetao, Lunlin, Longye, Longanshun, Mingzhi, Xinda, Xihao, Huamaokang, Penghui, Yijun, Xinjiru, Youchi, Taizhi, Yangqiang, Bowo, Tedao, Shiyu, Taohai, Maohong, Kangyue, Duolida, Mingguan, Changpeng, Xi Tong, Bangtai, Youbainian, Chuangshao, Zhenglun, Haoya, Weihong, Fumai, Yimeitao, Linbang, Anchu, Lihong, Zhongbei Jiyuan, Haosao, Maoqi, Xinzhen, Yun Yan, Ju Te Noah, Hope of Hope, Xiang Xi, Hang Xun, Quang Da, Shi An, Jie Zhong, Yuan Ai, Yu Xiong, Feng Hang, Hao Qing, Ying Xi, Aou, Rong Lin, Chen Jian, Rong Feng, Weiyou, Kangweijie, Guanghua, Zeshan, Zhan Yuanzhi, Liangjin, Teyu, Tuo Shike, Jingxi, Hao Jinrui, Qunlan, Shengya, Maoliang, Haoming, Yide, Bin Heng, Chengqing, Maozhi, Hanhan, Weipin, Ruoxin, Diyi, Xunlian, Zhongsi, Tianmengxing, Lihong, Conghan, Saijichao, Yangzhi, Maoda, Zhongxindao, Shenghao, Guanrun, Chihe, Zizibutiru, Anyao, Hangwei, Yuyan, Huitaojin, Anbo, Taichang, Nanding, Jintian, Dongxi, Guanxi, Chengda and Rongcheng.

Compared international company names: Zhongying, Caiyong, Shixin, Guangmu, Deju, Mingsheng, Zhenlai, Yongying, Suyin, Yuelai, Maoling, Minghe, Shixin, Hai Ma, Yuguang, Mengming, Mingshi, Huihuo, Chuanniu, Yingqi, Haoyi, Huiguan, Maomao, Wangluo, Chaobang, Mangguan, Nengyou, Dihao, Xinxiang, Shangji, Siling, Jiju, Lilong, Wangjie, Oufu, Taiqi, Niuxiang, Liling, Huofei, Tianfu, Gaolai, Guanya, Jiuke, Kelan, Lanzhi, Anliang, Qihao, Beihang, Shengyu, Leiyuan, Benma, Longkai, Xiying, Jiancheng, Laifeng, Senhang, Zhongsi, Jiecai, Xingyuan, Huohao, Xinjing, Fashi, Yaniu, Chili , Saibai, Zhenke, Disheng, Daxiang, Dayuan, Ruixiang, Jialiang, Manhe, Yingxu, Jiwei, Shihai, Longgui, Yulai, Gupai, Beizhi, Zhiyang, Qihang, Yinsu, Super Crystal, Lingbai, Geming, Dunyang, Manrong, Shiyuan, Sixin, Nanhong, Yongyu, Qihuan, Rongjian, Mansheng, Zhikai, Xunxiang, Shiyu, Hongde , Benben, Caijin, Fujian, Mulong, Jiaming, Qingtong, Shitong, Jikai, Saitai, Peiyu.

Summary: The development of a company has a lot to do with people's reputation. A good reputation means that the company can develop well.

【Part 5】Comparatively international company names

Comparatively international company names in English

lemon——Fruit Company

lemon在中文里就是柠檬的意思。柠檬是酸味水果的代表。它也是网络上流行的水果之一。具有很强的关注度。用它作为水果公司的名称,不仅可以展现其国际化、高端化的特点,还可以很好地强调公司主项目的主题——水果。它是一个双关语,简单明了,作为一个常用词很容易给人留下深刻的印象。

信封——物流公司

信封的中文意思是信封。作为物流公司,自然要负责货物的运输。信封是最重要的一点。它表现出极其丰富和特殊的内涵,传达了英语物流运输的特点。作为一家水果公司的名称,给人一种高贵、优雅的国际风格。读起来流畅、轻快,让人感觉很特别、深刻、独特。

灵巧 - 智慧公司

dexterous在中文里就是灵巧的意思,非常适合作为聪明公司的名字。智能科技的到来让生活变得更加便捷,各种生活场景也变得更加灵巧。这样的名字不仅具有国际化的独特形象,还从简单的文字中传达出深刻的思想内涵,内涵丰富,容易给人留下深刻的印象。

比较国际化的公司名称有哪些

银华——配件公司

银色字可以代表华丽、明亮,具有柔和、优雅的感觉,展现出温柔、高雅的内涵。华丽华丽,还有清新温柔的寓意,表达了老板对公司兴旺发达的美好祝愿。两个字的简单组合,非常适合作为珠宝公司的名称。简约又具有国际高端气息。读起来也清晰、响亮、朗朗上口。

环智——科技公司

在智能科技生活的包围下,“环智”二字以通俗易懂的方式表达了智能科技的特点和简洁,凸显了温文尔雅的内涵和特殊的文化理念,寓意着公司拥有极其丰富的思想内涵。内涵。还具有国际化的高端时尚感,与一家科技公司的名字非常相符。也寓意着公司吉祥、繁荣,有着非常好的寓意。

文茂——图书公司

文字表面上具有深厚的文化内涵,表现出特别特殊的底蕴和特色,令人联想到与文化相关的书籍类别。郁郁葱葱象征着生意兴隆、兴旺发达、繁荣昌盛。配套后,作为一家图书公司,简洁大方,具有国际时尚、洋气的特点。读起来悠扬,悠扬,音韵优美。

网友关于比较国际化的公司名称的问答

问答1

问:我打算开一家服装公司。我想选择一个国际公司名称。最好有两个字。应该有一种时尚、大气的感觉。请推荐一下。谢谢你!

答:您好,根据您的描述,为您推荐的名字是“Tio”。

“Tio”字样具有时尚、高档的风格内涵,展现出优美、深厚的文化内涵,传递出公司朝气蓬勃、大众化的文化特色。正如公司名称一样,具有国际化的思想内涵,凸显国外时尚。这个名字的风格和特点非常适合作为服装公司的名字。它简洁、独特、深刻、通俗易懂、音韵优美、易于记忆。

问答2

问:我正在筹划一家家具公司,公司名称还没有选好。希望这个名字好听,有吉祥的寓意,有高端时尚的含义。请帮我想一个合适的名字。谢谢你!

解答:您好,根据您的描述,为您推荐的名称是“德瑞品质”。

德指的是良好的道德,意味着产品的简单性和诚实经营的良好美德。瑞意味着吉祥、吉祥。祝愿公司发展顺利、吉祥。品质二字,是为了凸显公司产品的高品质。如果作为一个家具企业的名字,能够很好地体现高端时尚的特点,有深厚的文化底蕴,朗朗上口,响亮。

国际公司名称综合列表

01、东昌、玉珍、伟泽、瑞旺

02、新豪、广丰、迪兴、新龙

03、风庆、成家、伊雅、伊瑞

04、浩林、汪清、横池、广陵

05、蔡超、平君、于尊、宁灵

06、华腾、荣欣、喜德、程红

07、新寻、秦伟、土寻、优乐

08、滨龙、庆宁、军光、白石

09、以岭、思辰、赛金、宏讯

10、盛英、乐莉、郝森、华明

11、昌勋、定西、盛健、峰若

12、远光、西行、丛山、正庆

13、娜雨、浩勇、西旭、华翎

14、巡城、柴油、长兴、丛兰

15、冠腾、灿伟、西府、徐伦

16、庆星、伦鑫、阳昆、梁河

17、风采、梁雄、龙岛、金龙

18、龙瀚、蓝烟、世伟、沃光

【第六部分】比较国际化的公司名称,好记的单词组合

更多国际化公司名称推荐

【全球通行证】

“全球”是指地球、整个世界。 “通”的本义是指接入没有障碍,引申为互联互通没有障碍。这个名字寓意着公司有远大的目标,能够与世界接轨。也表明该公司业务能力强,且名字寓意深刻、国际化、易发音。这个名字可以与经济全球化联系在一起,具有“全球一家人”的美好寓意。

【枪】

“枪”字的发音与“锣”相似。我国国粹“麻将”中就包括“锣”,这是一种优秀的牌。以其发音作为公司名称,寓意公司发展顺利。 ,美好的意思,连用,又与“滚滚”的声音相似,都表示财源滚滚,也有招财进宝的意思。一语双关,既国际化,又层次丰富。

【百川之都】

这个名字的灵感来自于世界名著《百年孤独》。这部作品讲述了一个家族数百年的历史,具有极高的文学价值。公司名称从中提炼出来,具有流传广泛的特点。 “川”是“流”,有无穷无尽的含义,“都”代表现在,指现代化。用“百川之都”作为公司名称,有一种宏伟、威严的感觉。

选择国际公司名称的技巧

01。为你的名字选择简洁优雅的单词

比较国际化的公司名称要点是,根据外国人的审美,外国人通常喜欢用一些简洁的单词作为公司名称,不喜欢太麻烦的东西,所以国际化的公司名称就适合。为了满足您的需求,您需要为您的名字选择简洁、优雅的单词。你可以选择古典诗词,也可以选择优雅的英文名。

02。选择容易记住的单词组合来出名

具有国际特色的公司名称,建议选择易发音、易记忆的单词组合。一是使用一些生僻、难懂、难读的词语,不符合外国人的审美,失去了陌生感。其次是选择容易记住、出名的单词组合,这将有助于外贸公司等企业宣传自己的产品。

国际公司名称综合列表

[1]、初灯

[2], 莉娜莉莲

[3]、鑫隆电子

[4],一剪魅族

[5]、方舟国际

[6]、百里金

[7]、艺尚美

[8]、九颗紫星

[9]、拜莱克斯

[10]、海新生

[11]、古德金

[12], Jingfei Shi

[13], Shang Hong

[14], Mingyuan

[15], Yang Xingyin

[16], Materialized light

[17], be patient

[18]、 Shibang

[19]、东一

[20], Ricos

[21], green grass

[22], Kaiqiang

[23], Huamaotong

[24], Remai International

[25], Dayou Guotong

[26], The End of the World

[27], Hanghe

[28], Yun Nongqiao

[29], Rakuten

[30], Henry Long

[31], Yongvik

[32], Dingxin Shengming

[33], Pegasus

[34], Long Qingxiang

[35], Fuou

[36], Didans

[37], Alger

[38], Marunoshima

[39], Huayifang

[40], Huitongyuan

[41], Gao Ma

[42], Changda

[43], Lanofu

[44], Fulan

[45], Ma Wei Sheng

[46]、 Yi Yan

[47], Stone Forest

[48], Felt

[49], Flowers

[50], Peng Yu

[51], Ren Xianglian

[52]、 dorisun

[53], Parson

[54]、 Alice

[55], Sanhe

[56]、 Shitong

[57]、 Compass

[58], Happy Valley

[59], phytozolin

[60], Shihuanchuang

[61], Donghe Shengtai

[62], Jiage International

[63]、 goyor

[64], Expansion

[65], Wan Xuan

[66], Yongxiang

[67], Tian Lide

[68]、Crown

[69], Zhongdu

[70], Xindajin

[71], Lang Sheng

[72], geshine

[73]、 Sudale

[74], degree edge

[75], Wuzhou

[76], Intimate Dance

[77], Feiteng

[78], Mengweiya

[79], Guanglida

[80], Huayao

[81], Yashimei

[82], Youcheng

[83], Shikang

[84], Long Yuantai

[85], Chengkang

[86], Melanie

[87], Platinum

[88], Red Hotte

[89], Hui Jiaohuang

[90], Teng Yu

[91], Zhongyi Shengjia

[92], Shu Ze

[93], Boland Cui

[94], blazing sun

[95], Hongshengxing

[96], blue

[97], Access to Kyushu

[98], Jinkai

[99], Baian

[100]、天阳百

[101]、 brilliance

[102]、Weijate

[103], five hundred colors

[104], Aljie

[105], Tang Dynasty

[106], Guangliang

[107], Siluda Clothing

[108], onew

[109], Ye Maihui

[110]、 besla

[111], reply

[112], Pure Wangsi

[113], Ori

[114], Aishun

[115], Jin Anda

[116], Quanta

[117], Monet

[118], Green Sea

[119], Dashdan

[120], Lihua Lian

[121]、 Aoqide

[122]、 Mori Pacific

[123]、 sunhui

[124], Yi Nishang

[125], Siyuan

[126], Changhe

[127], Youshitong

[128], Ailefan

[129], Artemina

[130], Runming

[131], Red Star

[132], Douro River

[133], Jiahe Youpin

[134], Goode

[135], JATT

[136], Hua Ao

[137]、 Dubbo

[138], Hong Randa

[139]、Sibek

[140], Tianwei

[141]、Auai

[142], Thom Yorke

[143], Yuan Ding

[144], Century Source

[145], He energy

[146], Yinuo

[147], ruito

[148], Hainahui

[149], Green Hall

[150]、 Comic lady

[151], Quanta Hengye

[152], Shengbo

[153], Bajiekang

[154], Perfection

[155], Jiaxing

[156], Yafengyuan

[157], Huawei

[158], Xifeng

[159], Championship

[160], Ding Yuantian

[161]、 yesper

[162], Red Ocean

[163], Sheng Teng

[164], Yue Zhiyu

[165], Renhe

[166], Shundachang

[167], Yiduo

[168], Pretty Woman

[169], Cape of the Sea

[170], Universal

[171], elegant dance

[172], Kawamasu

[173], Miyada

[174]、 ideacreation

[175]、Jit

[176], Youfu

[177], Celebrity Rui

[178], Yue Zhuoqian

[179], Shun Shunfa

[180], oubo

[181], Zexuan

[182]、 Zenyu

[183], Meixuan

[184], Feng Yang Tianxiang

[185], Zhongyue

[186], Ruijie International

[187], Sheng Lianhai

[188], Communication Da

[189], Xiangsi Xuan

[190]、大龙

[191], Dalaran

[192], Donger

[193], Ge Shangfeng

[194], Yihong

[195], Shenwei

[196]、 Zhanyu

[197], Dingcheng

[198]、Sheng Ni

[199]、 Kaixin

[200], Shintong

[201], Xinghan

[202], Quantum

[203], Dragon Walk

[204], Tengshi

[205], Kaiba

【Part 7】Complete list of foreign trade company names. Comparatively international foreign trade company names

Complete list of foreign trade company names: Chi, Han Liang, Xiang Ge Na, Mu Tong, Sheng Dong, Liang Feng, Mastiff God, Haosheng, De Chao, Jiuxin, Chang Shuoling, Yi Sheng, Kang Zhen, Xun Yu, Qian Xi, Kun Qi, Cheng Mao, Tengbo, Xijingjian, Chenmao, Shanming, Xixin, Lianyi, Xinke Kaibang, Lianren, Shanyang, Yanshan Xiangyu, Aiyao, Maocheng, Power Construction Zhicheng, Zhilai, Qingchen, Hui Han, Yiwei Wisdom, Senxi, Chengsheng, Yingmeng, Haorong, Likang, Kaide, Hanlin, Yangle, Xiangyi, Mingjingyin, Maoxu, Fengyi, Hongbin, Zhuoheng, Xinyi Fei, Lesen, Enlong, Xinrongxing, Aolongtinglong, Yuanfengxin, Pengwan, Baiheng, Baifeng, Huaqian, Shangkejing, Hanjia, Juwanfu, Yongen, Fengkehuihao , Zongheng, Huiguan, Xueping, Xiansi, Junxiangnong, Qisi, Yuexunmao, Hongning, Fangjin, Guangfuhui, Xisen, Qixin Zhongchuang, Shanqiu, Xianghe Hongxing, Xijing , Hengming, Xikang, Xia Xin, Xingchao, Yande, Pingxun, Hexiasi, Hangxingwanquan, Wozhi, Ruiguan, Baixuan, Jiangcheng, Zhiyuan, Senrong, Yining, Hebaiyi , Lingshu, Xingchuang, Liling, Dongqing, Xinlang, Yiyue, Xingshunyue, Lansi, Yinxin, Kaifeng, Renqiang, Mingyun, Hangda, Jiangyue, Ruilong, Lunyue, Qi Ai, Jin Yue, Yi Wei, Qi Lin, Huipeng.

[Part 8] Attractive and high-end company names, relatively international company names

Atmospheric and upscale company names: Jisheng, Paifu, Fuba, Qinghe, Shibai, Lilan, Wangxiang, Fengchun, Yunwang, Yuefa, Linglai, Zidi, Juxin, Lingsheng, Dianshi, Haorun, Nuoyuan, Beilai, Shiwei, Yuanwei, Fanrong, Diba, Zhongluo, Yudun, Juyue, Chaozhen, Dongde, Suchuan, Nawei, Beilin, Zihuan, Qiwang, Feide, Maijian, Jiecheng, Lanpin, Yuanwei, Yingge, Changfa, Qingyu, Yite , Shangzi, Changya, Dingzhou, Tengyong, Yiai, Youyi, Aoba, Max, Fubei, Temeo, Yaorui, Xingyue, Gexin, Xingliang, Su Bao, Yinghong, Fanglong , Yishi, Niyuan, Xuannuo, Dingshi, Bohao, Fashi, Riniu, Bona, Lanlei, Aoda, Yingfei, Haolai, Shengcai, Dunfei, Hangdong, Yuehao, Yuehao Xing, Fengrui, Huojin, Maofu, Yuanyang, Yuanshi, Wangfeng, Jixun, Youkai, Yichao, Fangzhi, Nayu, Aowei, Nengyue, Dongying, Tingju, Yahui, Zhengli, Aofu

Comparatively international company names: Yunming, Jiansi, Xingbei, Tianniu, Xiangying, Leiyuan, Yuanniu, Jiri, Zhide, Xiangda, Yinhua, Beizhuo, Funiu, Wan Zhan, Jingma, Fucai, Xianghuo, Shangbang, Caizheng, Dingxu, Fengshi, Maotian, Huanzhi, Juding, Quanhuo, Fangshi, Silk Friends, Nuochun, Paisu, Longmu, Kelan, Tingjing, Huangyi, Xiangxiang, Fukai, Jiazhen, Yudong, Dongwang, Xutai, Liangshi, Bafang, Chengfang, Yueding, Xinluo, Tuoting, Shenglan, Shunchuang , Hanmeng, Deding, Yuan'er, Shilai, Zhanfei, Maohuo, Tingkai, Maodong, Hongtao, Rongma, Jichuan, Mengtai, Miaoying, Yanglong, Fanniu, Yixuan, Fengyou , Aifu, Bai Lei, Huan'er, Zhizi, Chidian, Tiedun, Yuanming, Fuge, Keton, Masian, Hongsai, Jier, Shengou, Bosheng, Tiewei, Shengzhuo, Shengsheng , Youqi, Yuanwei, Mani, Fang Hui, Shenghuan, Juzhuo, Youjin, Yuanxu, Zhengkai, Zhongfei, Yuansu, Fanshun, Dalai, Mengmei, Diansu, Kemei, Guifeng , Shengfang, Huanghao, Xinglei, Fengliang, Aiyi, Xiyue, Changde, Shixiang, Shunyin

A large international company may have different names in different places. After all, it is not easy behind every big company. You cannot make yourself different just because of a name. Treat the names of foreign consumers as much as possible. Make it easy for them to understand and satisfy them, and using some local customary language to name it will further enhance the company's image.

Nowadays, not every company can fully integrate its business with international standards. Different industries have different demands in the market, and the name also needs to be chosen based on the industry. They all think that the name will bring the greatest benefits to the company. efficiency, so it takes longer to name a company than a person's name to some extent.

[Part 9] Comparatively international company names, abbreviations of foreign company names

Comparatively international company names: Tio, Shengzun, Junrui, Qiguang, Lijian, Huamao, Canyong , Jinghong, Yaoshi, Xinqun, Enlun, Lansai, Haode, Renze, Pinbai, Zhenchang, Yihui, Jingyi, Jianna, Chenxun, Chupin, Haosheng, Leqi, Ze Cong, Haojing, Ningge, Xizun, Fengyou, Mengling, Saifeng, Shengxi, Baichang, Donghong, Guankai, Xuli, Lunxi, Shengning, Zhenguan, Muchi, Youshi, Chusheng, Zejing, Liangsai, Dongdi, Shengding, Xiqing, Xichao, Longyuan, Xunxin, Xidao, Qingwang, Qihao, Xinqiang, Xinshan, Shengxing, Xinya, Haoya, Guangxi, Wofeng, Boyou, Zhiwei, Longhong, Nakun, Jiacheng, Lewo, Guangyi, Shican, Chuteng, Xiyan, Saifu, Difeng, Caifeng, Yuhong, Yongxun, Longping , Wangxin, Jiamu, Lingtu, Dicai, Yingxin, Conghao, Yicheng, Haoshi, Daming, Mukai, Chengxun, Xinying, Huajian, Zhengyan, Xiyang, Ronglong, Longda, Davao, Maode, Tiqing, Xiangpin, Tairu, Jieyu, Lifan, Zhenguan, Zhidi, Qiangguan, Xiangding, Saixiong, Mujie, Youxun, Tuojiang, Weiqian, Saixiang, Congguang, Xiyu, Shengjia, Youqing, Chenglong, Jianchang, Banglan, Shanhang, Yousai, Hepeng, Hengxin, Fujie, Jinghong, Chengjun, Jinliang, Shixiong, Yihong , Saison, Zhiqi, Xijin, Chaoyou, Jinwan, Ningyi, Rongxi, Fengzhi, Jiehai, Shengwan, Liangwei, Qingrui, Chuqing, Huicong, Yuanling, Xinxiong, Ningcong , Yiwei, Jiaying, Zhige, Ronghao, Lize, Jinghan, Honghang.

国外公司名称大全简称:义慕、恒西、诚明、昌斯、澄榕、仁言、仁明、利承、乐澜、泽威、迅龙、沃滨、博永、喜清、信风、润喜、逸宇、杭嘉、璟毅、松畅、鹏京、嘉清、鑫群、鼎兴、东圣、晨润、品宸、瑞盛、丰岩、秦华、乐泰、泰霖、烽凯、宏迅、迪金、琛百、尚泽、浩优、渝锦、瀚祥、皓乐、泰驰、仁承、世龙、田衡、鼎德、恩旭、金领、佑林、光鼎、永安、耀建、诚航、熙腾、达杉、润超、浩康、蒂凌、元平、元聪、谦烽、祥鑫、宏凌、泽泽、风烽、桦骏、旺振、旭若、隆金、雨建、平秦、尊广、琛宁、澜鑫、聪瀚、升财、简冠、青领、楚光、洋光、阳奥、畅新、鹏旺、诚源、若博、凌承、宏栋、辉龙、龙达、迪言、承邦、森灿、风若、润斯、浚信、星领、威星、伦龙、铭明、锋星、聪晨、熙晨、江晟、驰伟、赛宁、同松、旭领、升熙、迪世、财鑫、鼎玮、达金、桦泽、裕鸣、景毅、金澜、亚辉、风博、平邦、田广、卓赛、弘嘉、柏豪、信广、铭景、晨兴、杭雨、秦聪、凯杭、凯乐、迪晨、滨源、正星、京风、昌扬、亮瀚、诚泰、冠畅、斯华、龙元、烽卓、建达、尚青、震德、图源、德扬、旺锋、滨元、冠和、浩赛、京力、赛图、迅冠。